Privacyreglement Stichting JY doet

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Stichting JY doet van jou verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarnaast vind je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je jouw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

BEDRIJFSGEGEVENS

Dit privacyreglement en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Stichting JY doet. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting JY doet. Met dit privacy- en cookiereglement willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens.

Heb je vragen over dit statement of de verwerking van gegevens dan kun je contact opnemen via:

Stichting JY doet
Weg van Rollecate 17A
8325 CP Vollenhove

T  0527 745959

E  info@stichtingjydoet.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Stichting JY doet verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en gezinssamenstelling) voor de volgende doeleinden:

  • Het maken van shopafspraken en communicatie daarover
  • Het inschrijven voor activiteiten en communicatie daarover
  • Het beantwoorden van eventuele vragen
  • Het afhandelen van eventuele klachten;
  • Het uitvoeren van analyses (met anonieme gegevens voor impactmeting voor fondsen)
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen indien je hier toestemming voor geeft, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om het beoogde doel te behalen. Alleen de betrokken medewerkers (en/of vrijwilligers) van Stichting JY doet kunnen deze inzien.

Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en je gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij je helaas niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen je de dienst te kunnen aanbieden.

 

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN
Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derden in. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die ondersteunen bij de hosting van onze website en partijen die de administratie beheren. Jouw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor Stichting JY doet. Wij hebben duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt, zodat jouw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN DEZE BEHEREN

Je hebt recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Daarnaast heb je recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via: info@stichtingjydoet.nl

Indien je een klacht hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kunt je een klacht in eerste instantie bij ons indienen, ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP vindt je hier.

 

DATALEKKEN

Als wij een datalek constateren dan nemen wij dit uiterst serieus. We analyseren het datalek, nemen dit op in ons register en informeren indien nodig de betrokkenen.

 

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

  • De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert;

  • De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics.

De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar jouw als bezoeker van de website, daarom hoeft je hier ook geen toestemming voor te geven.

 

WIJZIGING STATEMENT

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

 

VRAGEN EN CONTACT

Bij vragen over het privacyreglement of over onze diensten zijn wij telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar via:

 

Stichting JY doet

Weg van Rollecate 17A
8325 CP Vollenhove

T  0527 745959

E  info@stichtingjydoet.nl

 

Ook kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, mevrouw mr. M.M. Spagnoletti. Zij is bereikbaar via info@stichtingjydoet.nl